Gaz rozweselający

Co to jest sedacja?

Sedacja to obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych bez wyłączenia świadomości. Sedację możemy określić jako stan fizycznego i psychicznego odprężenia, relaksację
i uspokojenie uzyskiwane w czasie wdychania przez pacjenta mieszaniny gazów: podtlenku azotu i tlenu.

Działanie podtlenku azotu:

 • Uspokajające
 • Słabe przeciwbólowe
 • Anestetyczne
Znieczulenie

W trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów zdecydowaliśmy się na aparaturę dwubutlową, pozwalającą na indywidualne dostosowanie stężenia podtlenku azotu. Aparatura daje nam możliwość podawania pod koniec zabiegu czystego tlenu, co zapobiega hipoksji dyfuzyjnej, a zarazem zwiększa bezpieczeństwo zabiegów.

zespół stomatologii

Gaz rozweselający można podawać dzieciom w każdym wieku, ale konieczna jest współpraca dziecka. Maseczki nosowej nie zakładamy na siłę. Uspokojenie wziewne zalecane jest szczególnie dla dzieci i dorosłych odczuwających silny strach przed leczeniem lub np. przed zastrzykiem. Zabiegi udają się już u dzieci 3,5 – 4 letnich.

Przed zabiegiem

Nie jeść co najmniej 2-3 godz. Dzieci muszą przebywać w obecności dorosłej osoby towarzyszącej.
Należy unikać zakładania ciasnych ubrań.

Podczas sedacji

Bardzo często pacjenci zaczynają śnić (najczęściej dzieci i młodzież). Sny są związane z reguły z pływaniem, lataniem lub dryfowaniem w wodzie, w powietrzu, w chmurach lub w kosmosie.
Podczas zabiegu Pacjent odczuwa przyjemne oszołomienie.

Czy stosowanie sedacji jest bezpieczne? – Czy Pacjent pozostaje narażony na jakiekolwiek ryzyko?

Sedacja wziewna jest metodą niezwykle bezpieczną i możliwą do zastosowania u większości osób. Sedacja wziewna N2O/O2 jest metodą, w której wykorzystuje się mieszaninę N2O i tlenu w proporcji zazwyczaj ok. 40% N2O i 60% O2, a mieszanina gazów podawana jest za pomocą specjalnie opracowanego do tego celu mieszalnika posiadającego blokady uniemożliwiające podanie mniejszej ilości tlenu niż 30% oraz całkowitą blokadę N2O w przypadku braku tlenu w butli.

Warto zwrócić uwagę na to, że jest to nawet więcej, niż ilość tlenu zawartego w powietrzu atmosferycznym. Jednakże, w razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu, lekarz prowadzący może w każdej chwili zastosować u Pacjenta tlenoterapię poprzez zamknięcie dopływu podtlenku azotu i podawanie czystego tlenu.

Podtlenek azotu zawarty w mieszaninie bardzo łatwo dyfunduje do osocza przez pęcherzyki płucne, nie łączy się z hemoglobiną i nie podlega przemianom w organizmie. Gaz obecny jest w tkankach i krwi na zasadzie nasycenia, dlatego w stanie niezmienionym bardzo szybko zostaje wydalony z organizmu (drogą oddechową i w znikomej ilości przez skórę). 95% podtlenku azotu zostaje usunięta z organizmu już po 5 minutach, pozostałe 5% znika po kolejnych 20 minutach.

 

Wskazania:

 • Silny strach przed leczeniem, zarówno u dzieci jak i dorosłych
 • Utwalona dentofobia
 • Silny odruch wymiotny
 • Nadpobudliwość nerwowa
 • Zabiegi związane z przewidywanymi nieprzyjemnymi odczuciami pacjenta
 • Długie, monotonne lub szczególnie nieprzyjemne zabiegi chirurgiczne, protetyczne, wyciski szczęki u osób z silnym odruchem wymiotnym

 

Stany chorobowe, w których wskazane jest użycie sedacji wziewnej jako metody z wyboru:

 • Astma – N2O nie powoduje podrażnienia układu oddechowego. Zmniejszenie stresu wpływa na obniżenie ryzyka ataku. W mieszance oddechowej podawanej pacjentowi znajduje się ok. 60% tlenu. Poprawia to sprawność oddychania i samopoczucie pacjenta.
 • Padaczka – zmniejszenie stresu wpływa na zmniejszenie ryzyka ataku.
 • Choroby serca – brak wyraźnego wpływu N2O na układ sercowo-naczyniowy. Pacjent otrzymuje zwiększone stężenie tlenu (ok. 60%). Wskazania pulsoksymetru pokazują wtedy ok. 100%. Więcej tlenu dociera do naczyń wieńcowych. Ponadto nie zwiększa się zapotrzebowanie na tlen z powodu braku stresu.
 • Nadciśnienie krwi – Brak wpływu N2O na układ naczyniowy. Zmniejszenie lęku i stresu zabezpiecza przed nieoczekiwanym wzrostem ciśnienia krwi w czasie zabiegu.
 • Hemofilia – dzięki użyciu N2O można w pewnych przypadkach uniknąć konieczności wykonywania ukłucia igłą.

Przeciwwskazania:

 • Przeziębienie, przerost migdałków gardłowych – niedrożności górnych dróg oddechowych
 • I trymestr ciąży
 • Choroby psychiczne
 • Stwardnienie rozsiane, porfiria, miastenia gravis
 • Roztrzenie oskrzelowe, rozedma płuc
 • Alkoholizm
 • Brak współpracy pacjenta

NASZ SPRZĘT DO SEDACJI: MASTER FLUX PLUS

Producentem MASTER FLUX PLUS jest włoska firma TECNO-GAZ,
która kładzie nacisk w szczególności na bezpieczeństwo.