Airsteril

W naszej praktyce stomatologicznej korzystamy z Airsteril

AIRsteril to urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji powierzchni oraz powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Urządzenia są skuteczne w walce z wirusem SARS lub
wirusami przenoszonymi drogą kropelkową.
Technologia zastosowana w urządzeniu zapewnia dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych oraz nieorganicznych, obecnych w powietrzu, na powierzchniach przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.

Technologia zastosowana w urządzeniu AIRsteril do
dezynfekcji powietrza i powierzchni użytkowych zapewnia dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu, na powierzchniach przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.

Urządzenia są skuteczne w walce z wirusem SARS
oraz wirusami przenoszonymi drogą kropelkową.
Producentem AIRsteril jest brytyjska firma Airscience
Technology International Limited
, która od lat specjalizuje się w produktach do oczyszczania powietrza, do kontroli zapachu i dezaktywacji patogenów w zamkniętych przestrzeniach. Wszystkie główne procesy produkcyjne są prowadzone w siedzibie firmy, a część podzespołów jest produkowana poza Wielką Brytanią, wg. ściśle wytyczonych, kontrolowanych standardów.

Technologia AIRsteril jest z powodzeniem, od lat
wykorzystywana do uzdatniania powietrza m.in. w karetkach, instytucjach rządowych i użytku publicznego. 

Airsteril

Urządzenia AIRsteril posiadają wszystkie wymagane certyfikaty jednostek służby zdrowia i certyfikat CE.

Skuteczne i bezpieczne usuwanie bakterii, wirusów, grzybów, pleśni i nieprzyjemnych zapachów. 
Technologia AIRsteril zabija szeroki zakres drobnoustrojów, które są trudniejsze do zwalczenia niż wirusy, w tym gatunki bakterii wytwarzające endospory (Clostridium difficile, Geobacillus stearothermophilus), bakterie gram-dodatnie (Staphylococcus aureus, MRSA, S. epidermidis, Listeria monocytogenes i L. innocua), bakterie gram-ujemne (Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa) oraz pleśnie (Aspergillus fumigatus) zarówno w powietrzu jak i na powierzchniach. 
 

Technologia AIRsteril jest skuteczna także przeciwko kolifagowi MS -2 (surogat Norowirusa). Jest to wirus bez otoczki, trudniejszy do zabicia niż wirusy z otoczką lipidową – SARS-CoV-2. Technologia AIRsteril jest skuteczna również w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszących się drogą kropelkową. 

AIRsteril a usuwanie wirusa SARS-CoV-2/Covid-19 

Udowodniono, że technologia AIRsteril niszczy bardzo szerokie spektrum drobnoustrojów (SARS czy MERS), które są znacznie trudniejsze do wyeliminowania niż SARS-CoV-2. Zwalczanie wcześniej występujących wirusów w tym SARS uzasadnia następujące przewidywanie: technologia AIRsteril może eliminować wirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), który to wirus jest mniej odporny na czynniki zewnętrzne niż SARS czy MERS.

airsteril

UNIKALNE POŁĄCZENIE RÓŻNYCH TECHNOLOGI

Emisja dwóch długości fal UV-C

Promieniowanie bakteriobójcze za pomocą fal UV-C*
(ultrafioletu) o dwóch różnych długościach zabija mikroorganizmy (bakterie, wirusy i pleśń), uszkadzając
ich DNA i niszcząc ich zdolności reprodukcyjne.
* Znane również jako promieniowanie bakteriobójcze
ultrafioletowe (UVGI).

PCO – utlenianie fotokatalityczne 

PCO – fotokatalityczne utlenianie – UV reaguje z katalizatorem heterogenicznym AIRsteril (Ti02), tworząc
wysoce reaktywne, krótkotrwale utleniające rodniki
hydroksylowe (OH), k

Generowanie „Plazmy QUaTro” 

Urządzenie emituję fale UV w dwóch długościach, które wchodzą w interakcję z katalizatorem TiO2. Efektem tej interakcji jest powstanie cząsteczek tlenu. Cząsteczki te są jednocześnie rozkładane i przekształcane w wysoce reaktywną postać – jony ozonu i nadtlenki, a następnie opuszczają urządzenie jako „plasma quatro”.