Nota prawna

Właścicielem strony internetowej w domenach: www.stomatolog-jaworzno.pl, www.dentystajaworzno.pl, www.dentysta-jaworzo.pl, www.stom-jaw.pl („Serwis”) jest Tutaj Twoja nazwa działalności Gosp. z siedzibą w Jaworznia, ul. Spacerowa 1, Jaworzno 43-600, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Jaworzno, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS XXXXXXX (zwana dalej „Twoja nazwa”).
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego Prywatnej Praktyki Stomatologicznej dr n. med. Tatiany Jamróz-Szłapa (dalej „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Prywatnej Praktyki Stomatologicznej dr n. med. Tatiany Jamróz-Szłapa (dalej „Serwis”) oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.

 1. Korzystając z Serwisów Internetowych www.stomatolog-jaworzno.pl (Serwis) użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać
 2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Tatianie Jamróz-Szłapa oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Tatiany Jamróz-Szłapa lub wykorzystywanych przez Tatianę Jamróz-Szłapa za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Tatiany Jamróz-Szłapa. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.
 6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Tatiana Jamróz-Szłapa nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Tatiana Jamróz-Szłapa oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu sa zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
 8. Tatiana Jamróz-Szłapa informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Tatiana Jamróz-Szłapa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Tatiana Jamróz-Szłapa nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 9. Tatiana Jamróz-Szłapa zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
 10. Tatiana Jamróz-Szłapa nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Tatiany Jamróz-Szłapa, ani nie będących w dyspozycji Tatiany Jamróz-Szłapa, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.
 11. Tatiana Jamróz-Szłapa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Tatiana Jamróz-Szłapa nie jest odpowiedzialna za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy Tatiana Jamróz-Szłapa została poinformowana o możliwości powstania szkody.
 12. Prezentowane Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności cena, dostępność jak i inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko wybrane zabiegi oferowane przez Prywatną Praktyką Stomatologiczną dr n. med. Tatiany Jamróz-Szłapa. Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania i konsultacji z lekarzem stomatologiem.